Yoğun Bakım Pdf İndir

Kitap Özeti

Yoğun bakım kısmen veya tamamen yitirilmiş organ veya fonksiyonların olumsuz etki nedenleri ortadan kaldırılıncaya kadar hastaların desteklen­mesi, hastalığı oluşturan bu nedenlerin tedavi edilmesi, hastanın hayatta kalmasının sağlanması için uygulanan yöntemlerin tamamıdır. Bu özelliği nedeniyle modern tıbbın uğraş alanlarından ayrılmaktadır. Yoğun bakım dışında kalan uzmanlık alanlarından bir kısmı, insan organizmasının bir bölümü, belli bir yaş grubu ve bir kısmı da tedavinin bir bölümü ile ilgile­nirken, yoğun bakım birçok hastalığın ve bu hastalıklara bağlı komplikas­yonların birlikte bulunduğu hasta grubu ile ilgilenir. Çoğu zaman hastalık tanısı önemini yitirir ve semptomların yönetimiyle bakım sürdürülür.Yoğun bakım hastalarının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ba­kım alanları ve bakım vericilerinin de özel donatılmış sağlık profesyonelle­rinden oluşması gerektiği anlaşılmaktadır. Elinizde ki bu kitap yoğun bakım hastalarına bakım veren sağlık profesyonellerinin bilgi ve beceri donanı­mına katkı sağlayacak bir ilk; – seçilmiş semptom ve bulguların yönetimi- olması nedeniyle ayrıca bir öneme sahiptir.Bu kitap Türkiye’nin 22 Üniversitesinden alanında uzman 40 bilim insanı­nın değerli katkıları ile hazırlandı

  • indir