Yoğun Bakım Hemşireliği Pdf İndir

Kitap Özeti

Sağlık ve teknoloji alandaki hızlı gelişmeler, sağlık çalışanlarının yoğun bakıma olan ilgilerinin artması, her hastallık grubunda acil ve yoğun bakım gerektiren sorunların olması yoğun bakımda bilgi ve deneyim sahibi olmayı gerekli kılmıştır. Yoğun bakım kavramı Dünya’da ve ülkemizde geçmişi yeni olup son 40-50 yıl içinde bilim ve teknolojideki önemli gelişmeler ve ilerlemelere bağlı sık gündeme gelmeye başlamıştır. Bu durum yoğun bakımın bir bilim dalı olarak kabul görmesini ve uzmanlık alanı olarak ilginin artmasını sağlamıştır. Ülkemizde yoğun bakım hemşireliği alanında önemli temeller atılmasına rağmen klinik uygulamalarda istenilen düzeye ya da yeterli hıza ulaşmadığı görülmektedir.Hemşirelik eğitimde yoğun bakım kavramının lisans düzeyinde yoğun bakım hemşireliği seçmeli ders, lisansüstü eğitimde zorunlu ‘’dahili yoğun bakım hemşireliği’, yoğun bakım hemşireliği ‘’ isimleri altında yürütülmektedir. Bir üniversitede hemşirelik programı içerisinde yoğun bakım hemşireliği yüksek lisans yer almaktadır. Mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim, sertifikalar ve kurslarla yoğun bakım hemşireliği alanındaki eğitim çalışmaları hızla devam etmekte ve alanın ihtiyacı olan eğitimli yoğun bakım hemşiresi yetiştirilmeye devam edilmektedir. Bu alanda çalışanların kendini var etme çabaları içine bilimsel çalışmaların yer aldığı kongre, sempozyum ve kursların girmesi yanında dernekleşme ile özel çalışma gruplarının oluşturulmasının etkin olduğu görülmektedir.

  • indir