Türklerin Öteki Tarihi Pdf İndir

Kitap Özeti

“Türk” kavramını “boy, kavim” anlamında ilk kullananlar Çinliler, İranlılar ve Bizanslılar; “etnik kategori” olarak ilk kullananlar da Avrupalılar. Aradan geçen bunca yıl sonunda “Türk” denilince ne anlaşılması gerektiği, “Türkler ” bir etnik grup mu, bir halk mı, bir millet/ulus mu tartışmaları hâlâ sürüyor.Ayşe Hür, Türklerin Öteki Tarihi’nde Yenisey Yazıtları’ndan başlayıp yakın geçmişe uzanan bir süreçte “Türk” kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, Türk kimliğine karşılık gayri-Türk kimliğinin oluşumunu ve bu süreçteki etkileşimleri irdeliyor. Yazar, bir yandan tarih boyunca kendilerine Türk demiş, ya da başkaları (öteki) tarafından “Türk” diye adlandırılmış toplulukları ele alırken bir yandan da “Türk”, “Türkler”, “Türklük” gibi kavramların tarih içinde izini sürecek ipuçları veriyor.Giriş Tarihi Aydınlatan “Bengitaş”lar Göktürklerde Şehircilik: “Temur Kazuğa Kurulan Balıklar” Türkler Kaç Devlet Kurmuştur? Türkler Nasıl Müslüman Oldu? Moğollar, Cengiz Han ve Ardılları Kubilay’ın Elçisi Rabban Şauma’nın Avrupa Seferi 1071 Malazgirt Savaşı Göktürkçe, Lisan-ı Türkî, Lisân-ı Osmânî ve Türkçe Bir Macar İcadı: Turancılık Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi: İttihat ve Terakki Cemiyeti “Barbar” Türk’ten “Müslüman” Türk’e Yolculuk Güneş Dil Teorisi Türkiye Yerine “Anadolu Cumhuriyeti” Olsaydı? Doğu Türkistan Ne Yana Düşer?Hem Yakın, Hem Uzak: Bulgaristan Türkleri Stalin, Naziler ve Kırım Tatarları Ya Taksim Ya Ölüm Davası: Kıbrıs Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı Suriye ve Irak Türkmenleri

  • indir