Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Pdf İndir

Kitap Özeti

Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin tüm isletmeler, insan kaynakları faaliyetlerini ilgili alanyazında genelde "insan kaynakları işlevleri", "insan kaynakları fonksiyonları" veya "insan kaynakları uygulamaları" baslıkları altında da sunulan/anlatılan bir dizi işlevler çerçevesinde yerine getirmektedirler. Bu kitapta, insan kaynakları yönetiminin işlevleri olarak ele alınan söz konusu bu faaliyet alanları, tüm isletme türleri açısından önemli olmakla birlikte, özellikle emek-yoğun bir sektör olan turizm isletmeleri açısından da son derece önemlidir. Turizm isletmeleri açısından ele alınan insan kaynakları yönetimi uygulamaları/ işlevlerine ek olarak kitap aynı zamanda, insan kaynakları yönetiminin tarihi gelişimi ve insan kaynakları yönetiminin turizm isletmeleri açısından önemi ve insan kaynakları ile ilgili olan bazı temel örgütsel davranış konularında da ilgili taraflara faydalı olacak şekilde ayrıntılı bilgileri içermektedir. Bu çerçevede bu kitap, hem turizm eğitimi alan öğrencilere hem turizm sektöründe yer alan profesyonellere hem de sektöre ilgi duyan tüm taraflara yararlı olabilecek bir özellik taşımaktadır.

  • indir