Satış Yönetimi ve Profesyonel Satışçılık Pdf İndir

Kitap Özeti

Satış yönetimi ve Profesyonel satışçılık, profesyonel satışçıların ve satış yöneticilerinin, ümitle açıp kazançla kapatabilecekleri bir çalışma olması amacıyla hazırlanmıştır. Umarız, profesyonel satışçılar ve satış yöneticileri, bu amacımıza dönük olası beklentilerini bu çalışmamızda bulabilirler. Satış, diğer pazarlama bileşenlerinin de etkileşimiyle pazarlamanın eylem yönü olarak nitelendirilebilir. Arz eksiği ekonomilerinde satış sorun değildi. Arz fazlası olan ve günümüzde bilişim teknolojisi eksenli “yeni ekonomilerde” ise, satış, bir defalık satışın ötesine geçmiş, sanal iletişim kuşatması altında bulunan hedef tüketici/müşterilerin beklentilerini tatmine dönük biçimde, ömür boyu marka bağlılığının sağlanması büyük bir önem kazanmıştır. Bu kazanım için satış görüşmelerinin, kazandır/kazan eksenli ve NAIDAS satış formülü çerçevesinde gerçekleştirilmesi beklenir.Yönetimde, hedef tüketici/müşterinin memnuniyetinin insan kaynakları memnuniyetine, ortaklar memnuniyetinin ise, hedef tüketici/müşteri memnuniyetine bağlı olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Hedef tüketici/müşteri beklentilerinin ötesine geçebilmek, satış ve müşteri ilişkileri yönetiminin odak noktası haline getirilebilmelidir.Bu çalışmamızda, satışçı; bir profesyonel, diplomat, yönetici, psikolog, ilişki yönetmeni, görüşmeci, danışman, planlamacı, öğretmen, rekabetçi savaşçı vb. özellikleriyle ele alınmaktadır. Satış işlevlerini gerçekleştirebilmek için profesyonel satışçının, “all-in-one”/bütüncül olarak yetiştirilmesi, beklenen işlevleri için gerekli yetki ve kaynaklarla da donatılması gerekir. Bu yönüyle profesyonel satışçı, hem doğru işi seçen hem de işi doğru yapan bir kişi olabilmelidir. Bu yetkinlik ve etkinlikte, satış yönetiminin, hem profesyonel satışçıya hem de performansına aynı ölçüde önem vermesi beklenir.Satış yönetimi, bir işletmede veya stratejik birimde, bir bakıma, geleceğe dönük “ilk vuruşu” yapan bir birimdir. Mevcut ve yeni ürün portföyünün gelecek dönem/yıl satışlarına ilişkin beklentileri/tahminleri/planları nedir? Bu soruya verilecek cevaba göre, diğer işletme birimleri, etkileşimli bir biçimde, kendi durumlarını belirleyebilecektir. Bu etkileşim, paydaşlar değeri (elde edilen yarar>katlanılan bedel) zincirinin oluşturulması için de gereklidir.Sadece diğer işletme birimleri değil, satış yönetimi de bu tahminler doğrultusunda, kendi işlevlerini yeniden düzenleyecektir. Bu amaçla satış yönetiminin, satış gücü için yeni satışçıların tedariki, seçimi, yeni ve mevcut satışçıların eğitimi, satışçıların yetkin bir biçimde örgütlenmesi, bölgelere ayrılması ve koordinasyonu, ücretlendirilmesi, motivasyonu/güdülenmesi, satış bütçe ve kotalarının oluşturulması, kaynak ve yetki sağlanması/sorumluluk verilmesi, denetimleri, performanslarının değerlemesi vb. satış yönetimi işlevlerini etkinlikle yerine getirmesi beklenir.Satış yönetimi ve profesyonel satışçılık, bütün bu konuları kapsamaya çalışmaktadır. Daha sonraki baskılarda, okuyucularım ve meslektaşlarımın uyarılarıyla olası beklentileri de karşılamayı ümit ediyoruz. Yararlı olması dileğiyle…

  • indir