Pediatrik Tümör Patolojisi Pdf İndir

Kitap Özeti

Pediatrik Tümör Patolojisi kitabı “Patoloji Dernekleri Federasyonu Pediatrik ve Perinatal Patoloji Çalışma grubu” üyelerinin ortak emeğidir. Bu kitapta, her patoloğun karşılaştığı çocukluk çağına özel tümörlere ait temel bilgiler verilmiştir. Kitabın sonraki baskılarında her organın tümörlerine pediatrik patolog gözüyle bakıp detaylarının meslektaşlarımıza sunulması ve olgu sunumlarıyla renklendirilmesi planlanmıştır.Editörlüğünü yürüttüğüm bu kitapta 10 bölüm bulunmakta olup 13 yazar tarafından yazılmıştır. Her yazar üstlendiği bölümle ilgili deneyimlerini paylaşmış, kendi olgularına ait makroskobik ve mikroskobik görüntüleri sunmuştur. "Kitabın patoloji uzmanlık öğrencilerine, patoloji uzmanlarına, pediatrik patolojiye ilgi duyan tüm mesletaşlarımıza ve verdiğimiz tanı ile tedavi alan çocuk hastalara faydalı olmasını diliyorum.

  • indir