Örgüt Yönetimi: Bir Derleme Pdf İndir

Kitap Özeti

Yönetim yazınında hazırlanan editörlü kitapların büyük bölümü, bir kavarm etrafında çeşitli ilişkili konuların incelenmesi biçiminde yayımlanagelmişttir. Ortaya çıkan çalışmanın bütünlüğü açısından bir avantaj olarak görünen bu durum, başka bir açıdan da ele alınan konuların çeşitliliğini sınırlayan bir sonuç doğurabilmektedir.Temelde işletme bilim dalının örgütsel davranış, insan kaynakları ver yönetimm organizasyon ana bilim dallarını kapsayan bu derlemnin geniş bir yelpazede farklı konuları ele alması itibarıyla gerek akademisyenler ve işletme öğrencileri gerekse yönetim bilimine ilgi duyan okurlara faydalı olması dileğiyle...

  • indir