Metrik ve Topolojik Uzaylara Giriş Pdf İndir

Kitap Özeti

Bu kitap özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerinin 2. sınıf ve sonraki sınıflardaki öğrenciler için hazırlanmııştır. Kitapta gerçel analizde yer alan süreklilik, yakınsaklık, kompaktlık, bağlantılık gibi bazı temel konular metrik ve topolojik uzaylara genelleştirilmekte, konular aşinalık kazanılması açısından önce metrik uzaylarda sonrda da topolojik uzaylarda anlatılmaktadır. Bölüm uzaylarının anlatıldığı kısımda Torus, Möbius Şeridi, Klein Şişesi, Gerçel İzdüşel Düzlem yüzeyleri incelenerek geometrik topolojiye kısa bir giriş yapılmıştır. Kitap, örnekler ve bölüm sonlarına konulan alıştırmalar, yardımcı web sitesindeki açıklayıcı örnekler yanında ek konularla zenginleştirilmiştir. Bu şekilde kitabın öğrencilerimize önerebilceğimiz, konusunda yeterli bir kaynak olduğu inancındayız.

  • indir