Küresel Terör ve Türkiye Pdf İndir

Kitap Özeti

Küreselleþme, Huntington, 11 Eylül, Etnikçi ve Mezhepçi Terör Kapanında TürkiyeProf. Emre Kongar bu yapıtında küreselleşmeyi, küreselleşen terörü ve bu ikisinin hem dünyayı hem de Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini irdeliyor.• Küreselleşme ulus-devletleri yok ediyor mu?• Soğuk Savaş ile 11 Eylül terörünün ilişkileri nedir?• Huntington’un savı doğru mu?• İkinci Cumhuriyetçilerin temel yanılgısı nedir?• Türkiye dünyadaki değişimlerden nasıl etkileniyor?Genişletilmiş Baskı11 Eylül’den 15 yıl sonra Türkiye, dışarıdan dinci-mezhepçi, içeriden etnikçi terör saldırılarıyla karşı karşıya.• Bu noktaya nasıl gelindi?• Nasıl kurtulunur?

  • indir