Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi Pdf İndir

Kitap Özeti

Bizler; Ülkemizde Stem eğitimine doğru bir başlangıç yapmak amacıyla, Stem veya Stem felsefesine yakın araştırmalar yapan ve materyaller üreten Alan Uzmanları olarak bir araya gelerek bu kitabı hazırladık.Kitap Stem eğitiminin çeşitli boyutlarını kapsayan 19 bölümden oluşmuştur. Bu bölümler şu şekildedir:• Geleceğin Dünyası• Stem Eğitiminde Global Gelişmeler ve Türkiye İçin Çıkarımlar• Stem Eğitim Merkezleri• Eğitimde Geleneksel Anlayışa Yeni Bir S(İ)Tem• Bilim Teknoloji Mühendislik Sanat Ve Matematik (STEAM)• E-Stem Girişimcilik• Stem ve Teknoloji Uygulamaları• Tasarım Temelli Öğrenme ve Probleme Dayalı Stem Uygulamaları• 5E, Proje Tabanlı ve Stem SOS Modelleri• Fen Bilimlerinde Stem Uygulamaları• Okul Öncesi Dönemde Stem Eğitimi• Stem Eğitiminde Matematik Odaklı Gerçek Dünya Problemleri ve Matematiksel Modelleme• Stem Eğitiminde Robotik Uygulamalar• Stem Eğitiminde Bilişimsel Düşünme Ve Kodlamanın Rolü• Yapay Zeka ve Stem Eğitimi• Üstün Yeteneklilerde Stem Eğitimi• Engelsiz Stem Eğitimi• Stem Eğitiminde Ölçme Değerlendirme• Öğretmen Yetiştirme Anlayışındaki Dönüşümler ve Stem Öğretmeni EğitimiBu kitapta, Stem eğitiminin felsefesi, bu yaklaşımın ilgi görmesine sebep olan gerekçeler ve  sınıf içi pratiğe dönüştürme yolları ele alınmıştır.Ayrıca, ülkemizde 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında yer alan Mühendislik Uygulamaları ünitelerinin sınıf ortamına nasıl yansıtılabileceği hususuna odaklanılmış, bu amaca hizmet eden rehber bir kitap oluşturulmamaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, kitabın her bir bölümünde ilgili konuda öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilerin uygulayabilecekleri Stem odaklı ders planları, öğretim materyalleri ve/veya etkinliklere yer verilmiştir.Stem

  • indir