Kültür ve Edebiyatımızda İlk’ler ve En’ler Pdf İndir

Kitap Özeti

Edebiyat, bir milletin kültürel mirası ve bu kültürün sözlü ve yazılı ürünlerinin hafızasıdır.Türk milleti, tarih sahnesinde varlığını idrâk ettiği ilk andan itibaren, önce şifaî (sözlü) bir tarzda, daha sonra yazılı olarak edebî kimliğini oluşturmaya başlamıştır. Bugün Batı dünyasında runik (esrarengiz) alfabesi olarak ifade edilen ilk yazılı vesikalarımız olan Orhun Abideleri, dil bayrağımızı Moğolistan bozkırlarında, hâlâ büyük bir gururla dalgalandırmaktadır.Tarih boyunca Türk’ün kalem kudretinin mahsulü çağlayanlar halinde akıp günümüze kadar ulaşmıştır. Adeta rengârenk çiçeklerle gülistanlık eden bir bahçe gibi, her edebî dönem ve akım, farklı kalem ürünlerinin varlığına zemin teşkil etmiştir. İşte elinizdeki eserle bu zengin edebî geleneğimizin ve renkli kültürümüzün birçok ilk ve en’lerine şahit olacaksınız.

  • indir