İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri Pdf İndir

Kitap Özeti

Müslüman Araplar ve Yahudiler... Ortadoğu’nun iki önemli aktörü. Dünyadaki her ırktan ve dinden insan, aralarındaki çatışmanın bitmesi için dua ediyor. İkisi de Sami ırktan geliyor. Arabistan’ın Asur, Babil ve Roma tarafından çeşitli tarihlerde sürgüne gönderilen İsrail kabileleri için bir sığınak olduğu ve Arap-İsrail kabileleri arasında dinî, sosyal ve kültürel birtakım etkileşimler olduğu su götürmez bir gerçek. Ayrıca İsrailoğulları’nın ilk vatanının Arabistan olduğu tezi söz konusu. Bu görüşün hararetli savunucuları, İsrailoğulları’nın edebi geleneklerinin, hatta dini fikirlerinin bile Arap tasarımı olduğunu iddia ediyor.Yaklaşık elli yıl, Oxford Üniversitesi’nde Arapça profesörlüğü yapmış, İslam üzerine öncü nitelikli araştırmalarıyla tanınan, İngiliz Akademisi üyesi D.S. Margoliouth bu kitapta kökeni çok eskiye dayanan, İslamiyet öncesi Arap-Yahudi ilişkilerine ışık tutuyor. İlk defa 1924 yılında yayınlanan bu araştırma; kitabeler, eski ahit, İslam öncesi ve İslam sonrası Arap şiiri kaynak alınarak yapılmış.Bu çalışma, XX. asrın ilk yarısında Yahudi tarihinin yeniden kurulması sırasında, Yahudilerin diasporadaki kaderlerinin daha iyi anlaşılmasına, hatta İsrail devletinin kurulmasına önderlik eden milli hareketin doğmasına vesile olan bilimsel araştırmalar çerçevesinde gerçekleştirilmiş.

  • indir