İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri Pdf İndir

Kitap Özeti

Bilindiği gibi devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç asli fonksiyonu vardır. Hiç şüphesiz devletin bu temel organları içerisinde yargının ayrı bir yeri olup, başta can ve mal emniyeti olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin korunması yargı kurumu ile gerçekleşir. Çünkü yargı başta hukuk ve kanunlar olmak üzere belli ölçütleri kıstas alarak toplum barışını korumayı ve adalet dağıtmayı amaçlar.Bu amaca uygun olarak toplumda ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve ihtilaflı durumları ortadan kaldırarak bunu kanuna ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde çözmek devletin temel görevlerinden olan yargı işlevi kapsamında mülahaza edilir.Toplumdaki huzur, barış ve asayiş adaletin hakim kılınmasıyla gerçekleşir. Toplumun barış ve kardeşliğini ilke edinilen İslam Dini, bu amaca matuf olarak yargı ve onu destekleyici kurumları geliştirmeye de öncelik vermiştir. Adalet ve nezahet duygusu bu çerçevede sayılabilir.

  • indir