İnsanın Ekseni Düşünmektir Pdf İndir

Kitap Özeti

Toplumların inançlarını, kültürlerini, dillerini, yaşam tarzlarını, maddi ve manevi değerlerini hor gören, yok sayan, görmezden gelen sistemler, rejimler, yönetim biçimleri, partiler, cemaatler, eğitim sistemleri ve bireyler toplumda hiçbir zaman kabul görmez ve sürekli tepkilerle karşılaşırlar. Bunun sonucunda da emek israfı, sermaye israfı, zaman israfı, düşünce israfı (tabi buna düşünce denirse) meydana gelir. Bu israfların önüne geçilmesi için toplumsal gerçekler iyi analiz edilmeli, bu yönde projeler geliştirilmeli ve yeni uygulamalar, bu gerçekler göz önünde bulundurularak hayata geçirilmelidir. Yapılacak uygulamalarda toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurmayan sistemler, gerçekleştirecekleri uygulamaları topluma şiddetle ve cebren kabul ettirmeye çalışırlar. Bunun sonucunda hiçbir zaman toplumsal barış, adalet, ortak kanat ve toplumsal birliktelik sağlanamaz.

  • indir