İnanç ve Sömürü Pdf İndir

Kitap Özeti

Tarih boyunca inanç din, insanlığı bir araya getiren en önemli etkenlerden biridir. Her insan, doğası gereği bir inanca gerek duyar. Belki bu sebepledir ki, en kolay suiistimal edilen, kötüye kullanılmaya en müsait sistem inanç sistemidir. İster tek tanrılı, ister çok tanrılı olsun, ister ilahi ister ilahi olmayan diye tanımlansın, her din onu yorumlayanlarca saptırılmaya müsaittir ve tarih bu sapkınlığın akıl almaz belgeleriyle doludur.Bu kitap inanç ve din adına çağlar boyunca yapılan zulümleri ve suiistimalleri belgelerle ortaya koyan geniş kapsamlı bir antolojidir.

  • indir