Gebelikte Tıbbi Problemler Pdf İndir

Kitap Özeti

Gebelikte Tıbbi Problemler Ebeler Için El Kitabı: Kadınların gebelik sırasında yaşayabileceği mevcut veya önceden var olan problemleri açık bir şekilde özetlemektedir. Bu kapsamlı ve pratik el kitabı, gebelik öncesi bakım ve danışmanlık için olası sorunları erken dönemde tanımlamakta, komplikasyonları ortaya koyarak, önerilen tedaviyi özetlemekte ve özel ebelik bakımını vurgulamaktadır.Kitabın bu baskısı, fizyoloji konusunda daha fazla bilgiyi kapsarken, daha çok sayıdaki ek çizimler ile bir dizi algoritmayı da içermekte ve metindeki erişilebilir referans biçimi bilginin hızlı ve kolay bulunmasını sağlamaktadır.Özellikle tıbbi problemler konusunda ebeler için yazılmış olan pratik bir el kitabı olması Alanında uzman ebeler ile tıp doktorları tarafından ortaklaşa yazılmış olması Erişilebilir referans tarzı biçimi ile bilgilerin kolay ve hızlı bulunması Meslekler arası çalışmanın önemini vurgulaması

  • indir