Frank Gehry Pdf İndir

Kitap Özeti

"...Gehry’ye ille de bir yafta bulmak gerekiyorsa, onun artık iyice genişleyen bir grubun üyesi, yani bir bireyci olduğu belirtilmekle yetinilmelidir. Post-Modern çağın yeni mimarlık liberalizmi gruplaşma ve ortaklaşmalardan çok, alabildiğine bir dağılma ve ufalanmaya yol açmıştır. Dolayısıyla, Gehry’nin mimari yöneliminin tanımı, mutlak keyfin güdümünde eylemde bulunarak kişisel bir ‘karşı-dil’ yaratmak olduğu düşünülebilir..."

  • indir