Desan de Surete Ma Nimite Pdf İndir

Kitap Özeti

Mi her di deste xoye hubreni sey di şaxane nazikan ramitiZimistani da piro, puk ser de şi u xezeb u bewayiri...Mi kefarete xo da, qiyamet u mehşere xo viyarnayMi fekiye Bahçeye Adeni sere engiştane xo ra çinayU mi kedere xo ra ezber kerde na sanika raştikeneAx her kes qıyamete xo ano u her kes mehşere xoHer kes Adene Bahçeye xo yo, ey xeribe welate xo!...

  • indir