Cumhuriyet’ten Günümüze Üniversiteler Bilim ve Teknoloji Politikaları Pdf İndir

Kitap Özeti

Bu çalışma ile çok tartışılan, ancak kamuoyunda toplumsal bir sorun haline dönüştürülememiş Üniversiteler sorunu ile, oluşturulmaya çalışılan bilim ve teknoloji politikalarımızı, kendi özgün dönemlerini kapsayan ülkemiz koşullarıyla birlikte irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yapılan değerlendirme ve yorumlar, bulunduğumuz noktadan geriye bakarak değil, her olayın ve gelişmenin kendi özgün tarihsel evrimi için¬de somut olarak değerlendirilmesi yanında, her dönemeçteki değişimleri ve bunların koşullarla bağlantılarını bir bütün olarak ele alarak, tek yanlı mutlaklaştırmalardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Özellikle, oluşturulmaya çalışılan bilim ve teknoloji politikaları ile yükseköğretim konusunda verilen bilgiler, olayların tarihsel akışından ziyade, yükseköğretimin kendini tanımlama biçiminin araçları üzerinde durulmuştur.

  • indir