Behişti ve Mevlidi Pdf İndir

Kitap Özeti

Kitap Tanıtım Yazısı : Arka Kapak“Olmasa ol olmaz idi cism ü cânOlmasa ol yaradılmazdı cihânOlmasa ol olmaz idi kâ’inâtYaradılmazdı cihânda hîç zâtOlmasa ol olmaz idi mâh haverOlmasa ol olmaz idi huşk u terOlmasa ol olmaz idi enbiyâOlmasa ol olmaz idi evliyâ ”Behiştî Sinan Çelebi, II. Bayezid dönemi şairlerindendir. Şair aynı zamanda kendi ifadesiyle Anadolu sahasının ilk hamse sahibi sanatçısıdır. Sanatçı, hamsesini oluşturan mesnevilerin naat kısımlarında dile getirdiği Hz. Peygamber sevgi ve saygısını, müstakil bir biçimde kaleme aldığı Vilâdet-i Resûl adlı eseriyle anlatmaya çalışmıştır. Behiştî, 555 beyitten meydana gelen mevlit türündeki bu eserinde iki ana konu üzerinde durmuştur. Bunlardan ilki Hz. Peygamber’in doğumu ve sonrasında meydana gelen mucizevî olaylar; ikincisi de Hz. Peygamber’e sütanne bulunması hususu etrafında gelişen olaylardır. Eserinin konusunu sadece Hz. Peygamber’in doğumu ve sütanne bulunması hadisesi üzerine kurgulayan sanatçı, bunun nedenini, bundan daha fazlasını yazmanın, özellikle Hz. Peygamber’in vefatını anlatmanın kalplere hüzün vermesi biçiminde açıklamıştır.Dili oldukça başarılı bir biçimde kullanan Behiştî, aruza olan hâkimiyeti, kafiye ve redif oluşturmadaki başarısı ve birbirinden farklı edebî sanatları kullanmada gösterdiği ustalık ile edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur.

  • indir