Anatomia Pdf İndir

Kitap Özeti

Anatomi vücudun normal şeklini, yapısını, içerdiği organları ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde anatomik oluşumların şekilsel yapılarına ek olarak işlevsel özelliklerinin de önem kazanması ile hücresel ve moleküler düzeydeki incelemeler de anatominin sınırlarını genişletmektedir. Bu nedenle Sağlık eğitimi alan öğrencilere kalıplaşmış, sıradan ve işlevsel bağlantılara önem vermeyen ezber bilgilerin verilmesi hem öğrenimi zorlaştırmakta, hem de bu bilgilerin kısa zaman sonra işe yaramaz düşüncesiyle unutulmasına neden olmaktadır. Anatomik yapılara ait işlevlerin ve diğer yapılarla bağlantılarının birlikte öğrenilmesi, insan vücudunun öğrenilmesini daha kolay anlaşılır kılmaktadır. Elinizdeki kitapta ayrıntılarından çok doku ve organların genel özellikleri ve klinikte işlevsel olarak bilinmesi gereken noktalar üzerinde durulmuş, çağdaş tıp ve sağlık eğitimine katkı sağlanmaya çalışılmıştır.Mesleği öğrendiğim Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi rahmetli sayın Prof. Dr. M. Tarık Günbay’a ve doktoramda bana yol gösteren sayın Prof. Dr. A. Orhan Mağden’e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Anatomi ve eğitim alanındaki gelişimime devam ettiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndaki öğretim üyelerine, asistan arkadaşlarıma, Histoloji-embriyoloji Anabilim Dalı başta olmak üzere tüm anabilim dallarındaki değerli dostlarıma da buradan minnet duygularımı iletiyorum. Özellikle bölüm içi huzuru her zaman ön plana getiren Prof. Dr. Nihal İçten, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Ahmet Uzun’a, sterolojinin kapısını bana açan Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Prof. Dr. Süleyman Kaplan ile rahmetli Prof. Dr. Adnan Korkmaz’a en derin sevgi ve şükranlarımı iletiyorum. Kongrelerde, seminerlerde, toplantılarda bizlere önderlik eden, bilimsel ve etik gelişimimizde örnek olan tüm hocalarımı ve arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

  • indir