2. Uluslararası Balkan Kongresi Pdf İndir

Kitap Özeti

Balkan Ülkeleriyle, Ülkemiz arasında yüzyılları aşan ve ortak yaşamdan kaynaklanan tarihi, sosyal ve kültürel bağların mevcudiyeti; Balkan Kongresi fikrimizin en temel gerekçesini oluşturmuştur. Sözünü etmekte olduğumuz bu bağlar; müziğinden, halk danslarına, mutfağından, süsleme sanatlarına ve dillerindeki ortak kelimelere kadar, günlük hayatın pek çok alanında kendisini güçlü biçimde hissetirmekte ve her gün yaşanmaktadır. Biz, hem bu sosyokültürel atmosferi hem de coğrafi yakınlığı, bölge halklarının yararına kullanmak için, Balkan Kongresi gibi, sivil toplum kuruluşları tarafından gerçeleştirilen organizasyonlardan yararlanmak gerektiğine inanıyor ve Valilik olarak bu gibi platformları desteklemeye devam ediyoruz.Aydın Nezih DOĞANT.C. Tekirdağ Eski ValisiAynı havayı soluyup, aynı topraklarda yaşıyor, aynı denizleri kullanıyoruz. Bu dünya hepimizin ve hepimiz yaşadığımız yerlere gereken önemi göstermeliyiz. Bunun için ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu kongrenin Balkan Ülkelerine mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, daha iyi yaşam mücadelelerine katkı yapmasını umuyorum.Op. Dr. Adem DALGIÇTekirdağ Belediye BaşkanıBu Kongrede ele alınan konuların tartışılmasıyla Balkan Ülkeleri arasındaki işbirliği imkanlarının artacağı inancını taşıyorum. Çok değerli konuşmacılarımızın katılımı ile Balkanlar üzerine disiplinler arası araştırma kapasitemizi artırma yolunda teşvik edici tarihsel olarak eşsiz bir uluslararası kongreye ev sahipliği yapma fırsatına kavuşmuş olmamızdan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜNamık Kemal Üniversitesi Rektörü1.ve 2. Balkan Kongrelerini düzenlerken ana eksenimiz " kamu diplomasisi" anlayışıdır. Son yıllarda uluslararası ilişkilerde kamu diplamasisinin önemi büyük ölçüde arttı. Ülkeler arası ilişkilerde ve devletlerin dış politikalarında kamu diplamasisi her geçen gün daha fazla rol oynamaya devam ediyor. Özel ekonomik sektör, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, üniversileteler, sportif ve kültürel kurumlar kamu diplomasisinin başlıca aktörleridir. Bu aktörler arasında kurulan ilişkiler devletler arasındaki ilişkileri yakından etkilemektedir. Balkan ülkeleri olarak zaman zaman ilişkilerde sorunlar ve sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sorunlar ve sıkıntıların yanlış anlamalardan ve önyargılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Balkan ülkeleri arasında kamu diplomasisinin geliştirilmesi bu yanlış anmaları ve önyargıları bertaraf edebilir ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirebilir.Süleyman ŞENSOYTASAM Başkanı

  • indir